Dezinfekčný prostriedok Anti COVID+ (300ml)

cena s DPH
8,50 
Na sklade
ks
Zdieľať:

Popis

Dezinfekčný prostriedok na ruky Anti COVID+  (300ml) 

Zloženie: Účinná látka lieh (denaturovaný), peroxid vodíka, glycerín, voda.
Použitie: Dostatočné množstvo prípravku naneste na celú plochu dlane a
starostlivo roztrite po celých rukách a zápästí. Používajte maximálne 10x za deň.
Upozornenie: Chrániť oči. Chrániť pred teplom, iskrami, otvoreným oňom a horúcimi povrchmi.
Nepoužívať na poranenú kožu alebo pri výskyte kožných ochorení.
Pri Zasiahnutí očí: vyplachujte aspoň 15 minút veľkým množstvom vody, poraďte sa s lekárom.
Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Podávajte veľké množstvo vody na pitie. Vyhľadajte lekárske
ošetrenie. Uchovávať mimo dosahu detí.
Skladovať 6 mesiacov za bežných teplôt.
Nádobu uchovávať tesne uzavretú.
Zneškodnenie prípravku/obalu: odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpad. 


 

Komentáre

Created by run.skHore